Việc nghiên cứu và phân tích liên tục và chặt chẽ cho phép chúng tôi luôn nắm bắt và cập nhật những đổi thay mới nhất về kinh tế, xã hội và luật pháp, nhờ đó giúp cho các khách hàng của chúng tôi đạt được mục tiêu tài chính dài hạn của mình một cách phù hợp nhất.

Dịch vụ tư vấn riêng cho các dự án đầu tư của khách hàng tại Việt Nam và Singapore gồm:

Trợ giúp quản lý dự án

Tư vấn địa điểm/đánh giá vị trí

Dịch vụ trợ giúp

© Copyrights by ISP-Consultation