Dịch thuật, Soạn thảo và Tư vấn Pháp lý

  • Biên dịch và phiên dịch chính quy các ngôn ngữ châu Á gồm tiếng Thái, Bahasa và tiếng Việt
  • Trợ giúp lập đề cương, dàn bài, viết và biên tập các loại ấn phẩm và báo cáo cho xuất bản trong cả lĩnh vực học thuật cũng như thương mại ở mọi trình độ
  • Tư vấn về hồ sơ giấy tờ và thủ tục pháp lý (gồm giấy tờ và thủ tục xin thôi quốc tịch, nhận con nuôi, kết hôn, và các loại giấy ủy quyền, cam kết, xác nhận v.v… thực hiện tại Đại sứ quán Việt Nam và các cơ quan công quyền ở Singapore như Phòng Đăng ký kết hôn / ROM)

© Copyrights by ISP-Consultation