Giới thiệu

Thành lập tại Singapore bởi TS. Phan Minh Ngọc, Intelligence Service Partners phát huy sức mạnh của đội ngũ nhân viên chuyên nghiệp và những đối tác là các chuyên gia và học giả hàng đầu trong nhiều lĩnh vực hiện đang làm việc ở các nước trong khu vực.

Intelligence Service Partners cung cấp cho khách hàng các dịch vụ tư vấn đầu tư, kinh doanh dựa trên sự phân tích thấu đáo các vấn đề và giải pháp thích ứng.

Về TS. Ngọc:

TS. Ngọc là người sáng lập và Giám đốc của Intelligence Service Partners. Ông thành lập công ty này sau khi rời khỏi vị trí quản lý cấp cao tại một ngân hàng hàng đầu của Nhật ở Singapore, nơi ông đã làm việc hơn mười năm chuyên về nghiên cứu và phân tích các nền kinh tế, các ngành kinh tế, và các công ty trong khu vực châu Á Thái Bình Dương. Trước đó, TS. Ngọc giảng dạy và nghiên cứu về kinh tế quốc tế trong ba năm tại Đại học Kyushu (Nhật Bản).

TS. Ngọc xuất bản nhiều công trình nghiên cứu trên các tạp chí học thuật quốc tế hàng đầu. Ngoài ra, TS. Ngọc còn là chuyên gia đọc phản biện cho một số tạp chí học thuật quốc tế như Asian Economic Journal, ASEAN Economic Bulletin, Journal of Economics Studies, và International Journal of Social Economics (ở trong nước thì có tạp chí tiếng Anh Vietnam’s Socio-Economic Development của Viện Kinh tế Việt Nam). Ông còn là một tác giả quen thuộc của một số tờ báo tại Việt Nam như Thời báo Kinh tế Sài Gòn, Doanh nhân Sài Gòn, và CafeF. Hiện tại, TS. Ngọc còn là Cố vấn cho Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam tại Singapore.

Sinh tại Hà Nội, TS. Ngọc bắt đầu sự nghiệp của mình tại Ngân hàng Nhà nước cho đến năm 1997 thì ông giành được học bổng của Chính phủ Nhật Bản để học Thạc sĩ và Tiến sĩ lần lượt tại Đại học Nagasaki và Đại học Kyushu.

Với hơn 20 năm kinh nghiệm nghiên cứu và phân tích, TS. Ngọc đã tích lũy được rất nhiều kỹ năng và thiết lập được một mạng lưới các chuyên gia và học giả hàng đầu trong nhiều lĩnh vực và quốc gia.

TS. Phan Minh Ngọc phát biểu tại một diễn đàn về toàn cảnh ngân hàng tháng 5 năm 2018

Một số nghiên cứu tiêu biểu của TS. Ngọc công bố ở nước ngoài

 1. Yang, Chih-Hai, Ramstetter, Eric D., Tsaur, Jen-Ruey, and Phan Minh Ngoc, 2015, ‘Openness, Ownership, and Regional Economic Growth in Vietnam’, Emerging Markets Finance and Trade, Vol. 51, Supplement 1, 2015 (Mar).
 2. Ramstetter, Eric D. and Phan Minh Ngoc, 2013, ‘Productivity, Ownership, and Producer Concentration in Transition: Further Evidence from Vietnamese Manufacturing’, Journal of Asian Economics, Vol. 25, Apr 2013.
 3. Ramstetter, Eric D. and Phan Minh Ngoc, 2011, ‘Productivity, Ownership, and Producer Concentration in Transition: Further Evidence from Vietnamese Manufacturing’, ESRI Discussion Paper Series No.278, Economic and Social Research Institute, Cabinet Office, Tokyo, Japan.
 4. Phan, Minh Ngoc and Eric D. Ramstetter, 2009, ‘Foreign Ownership and Exports in Vietnamese Manufacturing’, Singapore Economic Review, Vol. 54, Issue 04.
 5. Phan, Minh Ngoc, 2008. ‘The Roles of Capital and Technological Progress in Vietnam’s Economic Growth’, Journal of Economic Studies, Vol. 32, No. 2.
 6. Phan, Minh Ngoc, 2008. ‘Sources of Vietnam’s Economic Growth’, Progress in Development Studies, Vol. 8, No. 3.
 7. Ramstetter, Eric D. and Phan Minh Ngoc, 2008. ‘Productivity, Ownership, and Producer Concentration in Transition: Evidence from Vietnamese Manufacturing’, Working Paper 2008-04, Kitakyushu: International Centre for the Study of East Asian Development.
 8. Ramstetter, Eric D. and Phan Minh Ngoc, 2007. ‘Employee Compensation, Ownership, and Producer Concentration in Vietnam’s Manufacturing Industries’, Working Paper 2007-07, Kitakyushu: International Centre for the Study of East Asian Development.
 9. Ramstetter, Eric D. and Phan Minh Ngoc, 2007. ‘Changes in Ownership and Producer Concentration after the Implementation of Vietnam’s Enterprise Law’, Working Paper 2007-06, Kitakyushu: International Centre for the Study of East Asian Development.
 10. Phan, Minh Ngoc and Eric D. Ramstetter, 2006. ‘Economic Growth, Trade, and Multinational Presence in Vietnam’s Provinces’, Working Paper 2006-18, Kitakyushu: International Centre for the Study of East Asian Development. Also presented in the 10th Convention of the East Asian Economic Association, Nov. 18-19, 2006, Beijing.
 11. Phan, Minh Ngoc, Nguyen Thi Phuong Anh, Phan Thuy Nga, and Shigeru Uchida, 2005. ‘Effects of Cyclical Movements of Foreign Currencies’ Interest Rates and Exchange Rates on the Vietnamese Currency’s Interest and Exchange Rates’. Asian Business & Management, Vol. 4, No.3.
 12. Phan, Minh Ngoc and Eric D. Ramstetter, 2004. ‘Foreign Multinationals and Local Firms in Vietnam’s Economic Transition’. Asian Economic Journal, Vol.18, No.4.
 13. Phan, Minh Ngoc and Eric D. Ramstetter, 2004. ‘Foreign Ownership Shares and Exports of Multinational Firms in Vietnamese Manufacturing’, Working Paper 2004-32, Kitakyushu: International Centre for the Study of East Asian Development. An earlier version of this paper was presented in the 9th Convention of the East Asian Economic Association, 13-14 November 2004, Hong Kong.
 14. Phan, Minh Ngoc, Nguyen Thi Phuong Anh, and Phan Thuy Nga, 2003. ‘Exports and Long-Run Growth in Vietnam, 1976-2001’, ASEAN Economic Bulletin, Vol.20, No.3.
 15. Phan, Minh Ngoc and Eric D. Ramstetter, 2003. ‘Comparing Foreign Multinationals and Local Firms in Vietnam’, Working Paper 2003-43, Kitakyushu: International Centre for the Study of East Asian Development.
 16. Phan, Minh Ngoc and Shigeru Uchida, 2003. ‘Stabilization Policy Issues in Vietnam’s Economic Transition’. Annual Review of Southeast Asian Studies, Research Institute of Southeast Asia, Faculty of Economics, Nagasaki University, Vol. 44 (March).
 17. Phan, Minh Ngoc and Eric D. Ramstetter, 2002. ‘Foreign Multinationals, State-Owned Enterprises and Other Firms in Vietnam’, Working Paper 2002-23, Kitakyushu: International Centre for the Study of East Asian Development. This paper was also presented in the 8th Convention of the East Asian Economic Association, 4-5 November 2002, Kuala Lumpur.
 18. Phan, Minh Ngoc and Shigeru Uchida, 2002. ‘Capital Controls to Reduce Volatility of Capital Flows; Case Studies in Chile, Malaysia, and Vietnam in 1990s’. Annual Review of Southeast Asian Studies, Research Institute of Southeast Asia, Faculty of Economics, Nagasaki University, Vol. 43 (March).
 19. Phan, Minh Ngoc, 2002. ‘Comparisons of Foreign Invested Enterprises and State-Owned Enterprises in Vietnam in the 1990s’. Kyushu Keizai Nenpo (the Annual Report of Economic Science, Kyushu Association of Economic Science), No.40 (December). An earlier version of this paper was presented in the 40th Conference of the Kyushu Keizai Gakkai (Kyushu Association of Economic Science).

© Copyrights by ISP-Consultation